KeiTV is een ANBI stichting

Postadres:

Stadsring 47
3811HN Amersfoort

Bezoekadres na afspraak:

Stadsring 47 Etage 2
3811HN Amersfoort

Telefoon: 06-45057901

RSIN: 85190196

Doelstelling:
Kei TV heeft tot doel:
1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeenten Amersfoort en Leusden hierna te noemen de gemeenten;
2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeenten waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeenten.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Beleidsplan:
Kei TV houdt zich bezig met het maken van nieuws items, producties en documentaires.
Deze worden gemaakt door mensen met een beperking als Dagactiviteit. Zij worden geholpen door vrijwilligers.
Voor het faciliteren van Dagbesteding krijgt Kei TV een vergoeding van verschillende gemeenten en via de WLZ (Wet Langdurige Zorg).
Het bestuur beheert het vermogen van Kei TV.
Van de inkomsten wordt de huur betaald en de benodigde apparatuur gekocht. Een deel wordt gebruikt als onkostenvergoeding voor de vrijwilligers en voor het betalen van uitzendkrachten.

Bestuur:
Voorzitter: dhr. F.Q. Tas
Penningmeester: dhr. J.B. van Oosterom
Secretaris: mevr. C.M.A. Symister

Beloningsbeleid:
Kei TV werkt voornamelijk met vrijwilligers die een onkostenvergoeding krijgen.
Momenteel werkt er 1 betaalde kracht (0,69 FTE)

Jaarverslagen
2018